knihi.cz
...brána do světa literatury!
knihy autoři čtenáři diskuze
41
hodnoceno 13

Obálka knihy Ekonomie dobra a zla

Tomáš Sedláček

kategorie společenské vědy
přidáno přidáno: 03.08.2009

Knižní debut Tomáše Sedláčka, lektora Karlovy univerzity, publicisty, někdejšího poradce ex-prezidenta Václava Havla, nyní ekonoma ČSOB a člena vládní rady NERV. Toto dílo dobře ilustruje, proč je Sedláček (*1977) jedním z nejznámějších a nejcitovanějších českých ekonomů současnosti. Stejně jako ve svých novinových článcích i televizních vystoupeních, i zde dokázal poutavě, čtivě a přitom navýsost erudovaně podat téma, které má nyní v souvislosti se světovou finanční krizí šanci zaujmout široké publikum.
Kniha ukazuje, jak barvitě dokázali naši předkové přemýšlet o majetku, vlastním užitku, společenském blahu a všem ostatním, co s ekonomií souvisí. Autor v první části bere čtenáře na dobrodružnou pouť k počátkům civilizace a na příkladech starých Sumerů, Židů či antických myslitelů dokládá, jak inspirativní je sledovat proměny lidského tázání očima ekonoma.
V Sedláčkově podání je ekonomie krásná věda, jejíž kořeny jdou mnohem hlouběji, než si moderní či postmoderní člověk dokáže představit. Autor pod heslem “vše se hodí” podniká zajímavé výlety do hájemství filosofie, etiky, politologie a religionistiky a ukazuje, kolik čerstvých a překvapivě relevantních myšlenek lze v dědictví starých civilizací najít. Díky vytříbené argumentaci, živému jazyku a schopnosti vybrat poutavý detail, Sedláček přesvědčivě vykračuje proti proudu a kacířsky nabourává stereotypy, s nimiž pracují jak ekonomové, tak běžní lidé v každodenním životě. Ne vždy totiž lidé považovali za svůj hlavní životní cíl „maximalizovat užitek“ tak jako dnes, což v době ekonomické krize stojí za to vědět.
Poté, co autor představí nečekaně pestrou škálou pramenů od Eposu o Gilgamešovi přes Bibli a Komenského až po moderní ekonomy, přichází v druhé části s kritickou reflexí dnešní doby. Kniha vrcholí provokativní pasáží na téma, proč je věda (nejen ekonomická) nevědecká a nespolehlivá, a končí analýzou současné finanční krize jako příležitosti pro to, aby člověk znovuobjevil sám sebe i svůj vztah k věcem hmotným i duchovním.

Ekonomie dobra a zla přichází na trh s krátkou přímluvou Václava Havla, podle něhož Sedláčkovy názory nemusí konvenovat všem, ale přesto (či právě proto) je na místě se z takového díla radovat. Ekonom Jan Švejnar pochválil Sedláčkovu prvotinu jako “osvěžující elixír” pro ekonomickou obec i širokou veřejnost. Jan Kraus, další z recenzentů uvedených na obálce, dodává: “Představuji si, že by takhle měly vypadat moderní učebnice. Jste li typem jako já, tedy žákem, který se nechce učit, ale přesto chce občas něco vědět, a trváte-li na tom, že se lze ledacos podstatného dozvědět poutavě a zajímavě, nikoli útrpným pročítáním odborných teorií, pak tato kniha je právě pro vás. Užijete si!”
Kde koupit knihu Ekonomie dobra a zla?
v e-shopech
od
(Zdroj: Heureka.cz)

Štítky: ekonomie
Původní cena: 270 Kč

zapln-lightdalší knihy autora Tomáš Sedláček
zapln-lightantikvariát
Žádná nabídka k prodeji. Chcete knihu prodat? Přidejte novou nabídku!
Sháníte tento titul? Vložte novou poptávku!
Sháníte tu to knihu? Chcete ji prodat? Zaregistrujte se a vložte svůj inzerát!
zapln-lightkomentáře a hodnocení knihy Ekonomie dobra a zla
přidáno přidáno: 25.08.2009 - 13:51
velmi zajímavá kniha, která představuje ekonomii i z jiného pohledu, fascinovalo mě, jak autor dokázal nacházet konotace např. mezi biblickým Josefem v Egyptě a keynesiánstvím
Silas (75%)
přidáno přidáno: 13.09.2009 - 23:41
Už už jsem chtěl knihu odsoudit za nabubřelou školní práci, která z diplomky notně narostla a nese nešvary - totiž velké množství přesných citací a odkazů - které ztěžují četbu. A mnohdy až urputná snaha hledat něco v "ničem". Ale pak přišlo posledních 6O stran, jež sou naprosto okouzlující, a kvůli nim stojí zato si knihu přečíst.
keane1980 (65%)
přidáno přidáno: 24.09.2009 - 22:08
Asi nejvíce bych této knize vytkl její název. O ekonomii to moc není a spousta snah, kdy se autor snaží svoje zajímavé historicko-filosoficko-mytologické vyprávění na ekonomii naroubovat, zůstává neúspěšné. Když vám ale přestane vadit tento nedostatek a chcete se prostě jen něco nového dovědět, nabídne vám to autor velmi přijatelnou formou. Snad jen těch citací mohlo být méně. Opravdu to chvílemi připomíná diplomovou práci.
marekoc (95%)
přidáno přidáno: 19.01.2010 - 22:24
Kniha Ekonomie dobra a zla mne skutečně fascinovala. Je velmi dobrým zamyšlením, jak lidé brali ekonomii v minulosti, a jak ji vnímají dnes. Snaží se např. nahlížet na současnou krizi jako na něco, co nás dokáže posunou někam dále. Autor v rozhovoru na stanici Čt24 poznamenal, že se psáním této knihy zabýval 8 let. Myslím, že mu patří velké díky za skutečně dobře odvedenou práci. Predikuji, že tato kniha nebude jen tak zapomenuta.
Schobul (85%)
přidáno přidáno: 09.03.2010 - 16:56
Perfektní a náročná četba, konec je opravdu velmi výstižný a přesný. Člověk to tak nějak ví, ale neumí vyslovit, naprosto jsem se ztotožňoval s názory Tomáše Sedláčka.
Kniha má několik kapitol, které nás provázejí od úsvitu věků po současnost a cestou hledá a naráží na souvislosti dobra a zla. Je možné zlo zcela vymýtit? A pomůže nám to vůbec?
Dalimoni (85%)
přidáno přidáno: 20.11.2010 - 20:07
Zajímavé inspirující čtení, komentáře pana Sedláčka čtu každý týden v Hospodářských novinách a i tato kniha mě nezklamala, pro ekonoma zajímavé čtení, může to číst i laik, i když to je asi pro neekonomy těžší četba
přidáno přidáno: 22.02.2011 - 16:11
První třetina je k nepřežití, dala by se napsat čtivěji. Další dvě třetiny jsou poučné a kvůli nim je kniha dobrá.
Marius (100%)
přidáno přidáno: 10.10.2011 - 13:28
Veľmi dôležitá kniha, najmä v našich končinách. Špeciálne od kapitoly o Descartovi ukazuje, prečo treba pochybovať o tom, čo ekonómia dneška prezentuje ako Božie (pardon Hayekovské) nespochybniteľné prikázania.
banter (70%)
přidáno přidáno: 25.02.2012 - 17:02
Občas poněkud toporné. Jak už bylo řečeno, poslední třetina výrazně zvyšuje úroveň. Každopádně zajímavá témata k zamyšlení.
blimba (85%)
přidáno přidáno: 06.11.2012 - 21:45
V podání Sedláčka mně konečně přišla zajímavá novověká filosofie, kterou jsem od stření školy upřímně neměla ráda. Konečně mi dávalo smysl, co ti pánové povídali. Takže za to díky!
fauxthum (70%)
přidáno přidáno: 22.11.2012 - 14:08
Tomáš Sedláček po vzoru mnohokrát uváděného Feyerabenda přistupuje ke svému textu dle kréda "everything goes", tedy cokoliv se hodí. Ve výsledku je pak Ekonomie dobra a zla místy celkem slušný mišmaš. Analogie jsou sice chytré a podnětné, autor však občas navozuje tak arbitrární spojení, že se vytrácí ukotvení smysluplnosti významu. Tento nepředpojatý přístup, který ve své esejistice hojně užívá např. Stanislav Komárek, mám osobně rád, neb je osvobozujícím způsobem inspirativní. U Sedláčka mám však místy podezření, že se spíše honosí svojí sečtělostí a schopností propojovat cokoliv s čímkoliv, aniž by tím nutně dosahoval hlubšího náhledu. Proč: protože celá kniha se nese v duchu zjednodušování a opakování sice originálních myšlenek, ale v přístupném a všeobecně povrchovém hávu (přes značné množství přesně uváděných citací). Nehledě k tomu, že se mnohé informace zbytečně opakují - někdy i v jedné kapitole či dokonce odstavci - jakoby kniha neprošla řádnou redakční stylistickou úpravou (četl jsem první vydání z roku 2009, nakl. 65. pole). Kniha zpočátku připomíná velmi subjektivně pojaté dějiny myšlení vybraných osobností a směrů, na nichž autor ukazuje proměnu statutu ekonomického uvažování (však také často cituje různé úvody do filosofie a její dějiny - Rádla, Anzenbachera, Störiga, Liesmanna a Zelaznyho) a svéráznou interpretaci literárního kánonu. Na konci pak autor dochází k zajímavé syntéze či osobnímu příspěvku k ekonomickému myšlení, přičemž se nebojí ani vstupu na pole matematické logiky a neurologie. Opět ovšem spíše v obecném a povrchnějším rámci, v němž uvedené myšlenky opakuje stále dokola (těžko říci, zda je to přístup k širokým masám čtenářů nebo autorova obava z nepochopení jeho idejí). Kromě uvedeného Feyerabenda lze autorův tvůrčí koncept vztáhnout také na myšlení Nelsona Goodmana a jeho Způsoby světatvorby, v nichž klade na rovnocennou úroveň umělecké a exaktně i "volněji" vědecké obrazy světa.

Nemůžu si odpustit také jednu věcnou výtku týkající se poznámky pod čarou č. 441 na straně 196: Gödelovy věty se netýkají ani tak "teorie množin", které jsou dle autora "jedním z nejsilnějších důkazních prostředků současné matematiky", nýbrž "teorie čísel" - Gödel je uváděl v roce 1931 na příkladu Russelovy Principii Mathematica - a ani není tak docela pravda, že "nikdy v ní nedokážeme vše, co je v ní pravdivé", nýbrž "nikdy v ní nedokážeme vše, co je pravdivé" (mimo ni, ne v ní, tedy této teorii). Not everything goes.

Ale abych zase jenom nekritizoval, Ekonomie dobra a zla vůbec není špatná kniha. V mnohém je podnětná a dokazuje sympatickou nespoutanost, otevřenost a ve velké míře také podvratnost autorova myšlení ve spojení s celkem slušnou erudicí. Také její čtivost a přístupnost, díky které se z ní stal na poli esejistiky nebývale úspěšný bestseller schopný ovlivňovat názory širší než odborné veřejnosti, lze hodnotit pozitivně. Vytýkané nedostatky tak beru jako neduhy debutujícího autora-myslitele, jehož je dobré dále sledovat.
ppavlina (60%)
přidáno přidáno: 02.02.2013 - 16:11
Soulhasím s názorem výše uvedeným, spousta citací, až se v tom místy člověk ztrácí. Poslední část skvělá, tento názor se (zdá se mi) v poslední době objevuje velmi často.
Evbad (100%)
přidáno přidáno: 08.04.2014 - 19:26
Každému "ekonomovi" bych jí dal povinně přečíst. Ekonomie není exaktní věda, ale věda společenská se všemi omezeními - ANO!

Pokud chcete vložit komentář, musíte se přihlásit.
© 2006-2020 | RSS: novinky, nové knihy, komentáře, diskuze, diskuzní fórum, citace, koupelnový nábytek