knihi.cz
...vaše on-line knihovnička!
knihy autoři čtenáři diskuze

John Sinclair - Na stopě hrůzy

7
hodnoceno 1

Obálka knihy John Sinclair: Noc hrůzy

Jason Dark

Sympatický vrchní inspektor Scotland Yardu John Sinclair – muž se všemi klady i zápory – svádí často nerovný boj se zlem a nadpřirozenými silami....
nabídka 1  -  poptávka 1  -  přidat novou!
2

Obálka knihy John Sinclair: Vrahové z říše smrti

Jason Dark

Sympatický vrchní inspektor Scotland Yardu John Sinclair – muž se všemi klady i zápory – svádí často nerovný boj se zlem a nadpřirozenými silami. Byl to hrůzostrašný pohled. Kolem kamene stáli čty...
žádná nabídka  -  poptávka 1  -  přidat novou!
2

Obálka knihy John Sinclair: Doktor Satanos

Jason Dark

Půlnoc! Nad krajem se tlumeně rozléhalo dvanáct úderů zvonu ze staré kostelní věže. Alwine Jacksonová šlápla do pedálů. Vracela se ze sousední vsi z oslavy narozenin své sestry. Paprsek lampičky na...
žádná nabídka  -  poptávka 1  -  přidat novou!
2

Obálka knihy John Sinclair: Márnice hraběnky L.

Jason Dark

Noc věštila neštěstí. Oblohu zataženou těžkými mraky křižovaly blesky. Hřmění, které se ozvalo krátce po každém zablýsknutí, se rozléhalo nad krajem jako pozdrav z jiného světa. Ale nepršelo. Uděla...
žádná nabídka  -  poptávka 1  -  přidat novou!
2

Obálka knihy John Sinclair: Křik démona

Jason Dark

„My všichni zde shromáždění jsme hluboce zarmouceni skonem našeho milovaného Earla Brandona. Kéž odpočívá v pokoji.“ Řečník zastrčil lístek s poznámkami, utřel si teatrálním gestem kapesníkem oči a o...
žádná nabídka  -  žádná poptávka  -  přidat novou!
3

Obálka knihy John Sinclair: Hřbitov upírů

Jason Dark

John nesměle poodhrnul tmavočervený závěs. „Pojďte klidně blíž, mladý muži," ozval se skřehotavý hlas. Místnost, do níž John vstoupil, spoře osvětlovala červená žárovka. Nebyla zde okna a páchlo to tu...
žádná nabídka  -  žádná poptávka  -  přidat novou!
2

Obálka knihy John Sinclair: Dcery pekla

Jason Dark

„Musí to být tady někde,“ zašeptala Laura Pattonová. „Posviť mi sem, Jime.“ Jim Cody, mladý novinář, se celý nesvůj ohlédl. „Strach, Jime?“ zeptala se Laura poněkud jízlivě. „Blbost!“ Jim cvakl k...
žádná nabídka  -  poptávka 1  -  přidat novou!
2

Obálka knihy John Sinclair: Tajemství skleněných rakví

Jason Dark

A už tu byly zase! Mučivé, sžíravé bolesti. Procházely celým tělem, pronikaly jako žhavá láva do každého nervu, do každého póru. Cordelia Cannonová zasténala. Pomalu, velice pomalu otevírala oči. Do...
žádná nabídka  -  žádná poptávka  -  přidat novou!
2

Obálka knihy John Sinclair: Síť démonů

Jason Dark

Špičky nožů se zabodávaly vlevo i vpravo do kůže na krku. Garry Santer stál jako zkoprnělý. Věděl, že při sebemenším pohybu by mu nože proklály hrdlo. Dva tenké praménky krve stékaly Santerovi po krku...
žádná nabídka  -  žádná poptávka  -  přidat novou!
2

Obálka knihy John Sinclair: Nevěsta vampýrů

Jason Dark

Miriam se otočila, protože zaslechla šramot. Ve dveřích stál vysoký muž v černém plášti. Z očí mu sálal podivný žár. „Kdo jste?“ zeptala se Miriam roztřeseným hlasem. „Král vampýrů,“ odvětil muž. „A...
žádná nabídka  -  žádná poptávka  -  přidat novou!
zapln1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 ... 50

© 2006-2020 | RSS: novinky, nové knihy, komentáře, diskuze, diskuzní fórum, citace, koupelnový nábytek