Stromata IV.

Další svazek stěžejního díla Klementa Alexandrijského (2.3. stol. po Kr.), které je první rozsáhlou konfrontací křesťanského myšlení s řeckou filosofií a pokusem rozvrhnout možnosti filosofie křesťanské. Čtvrtá kniha navazuje na výklad o víře jako základu správného jednání. Na příkladu křesťanského mučedníka představuje ideál dokonalého člověka, jehož ochota vzdát se vnějších dober není výrazem nenávisti ke světu, ale svědectvím lásky k Bohu. Řecko-české vydání.

www.knihi.cz