Zápas o Československo 1938

Historická studie je věnovaná zejména zahraničně politické aktivitě čs. vlády a evropských velmocí.

www.knihi.cz