Pohraniční stráž a pokusy o přechod státní hranice v letech 1951 - 1955

Kniha se zabývá Pohraniční stáží jako jednou ze součástí bezpečnostních složek Československa po únoru 1948, systémem ochrany hranic s Německou spolkovou republikou a Rakouskem v první polovině 50. let a pokusy o jejich přechod. Téma je zpracováno na příkladu dvou jednotek 5. chebské pohraniční brigády, která hlídala část hranic s Německou spolkovou republikou,
a 4. znojemské pohraniční brigády, jež střežila část hranic s Rakouskem a snaží se zdůraznit podobné a naopak rozdílné prvky v systému ochrany hranic obou brigád. Kniha popisuje vývoj ochrany státní hranice od února 1948 do roku 1950 a podrobně se zabývá systémem
instalovaným začátkem roku 1951, který s určitými úpravami sloužil až do pádu režimu v roce 1989. Charakterizuje vývoj struktury a organizace výše zmíněných brigád, jednotlivá
nařízení, která ministerstvo vnitra postupně vydávalo a jež vážně omezovala život obyvatel hraničních pásem, a přijatá ženijnětechnická opatření. Poslední část se věnuje pokusům o překročení státní hranice včetně charakteristik zadržených, jejich věku, profese nebo důvodů,
které je k pokusu o útěk přiměly.

www.knihi.cz