Ráno a večer

Netradičně pojatý lyrický román o životě jednoho z mnoha norských rybářů. Ráno znamená počátek života, noc jeho pomalý, dohasínající konec.
Na počátku příběhu se seznámíme s rodiči hrdiny, jehož život vidíme jakoby obráceným koncem dalekohledu. Bezbřehý příběh s jen nepatrným začátkem a pozvolným koncem, který má pochopitelné pokračování v dětech, vnoučatech, věcech, jež po nás zůstávají. Johannes, hlavní hrdina, vypráví o svém zrození i opouštění tohoto světa. Vše se jakoby třepotá, kontury příběhu nejsou jasné, jen pozvolna se uvolňuje mlha...

www.knihi.cz