Lásky v cizích postelí

Milostné aféry mocných. Láska a politika byly vždy velmi úzce provázané. Kniha vyobrazuje milostný život pěti velikánů světa: krále Ludvíka XV., ruské carevny Kateřiny II., císaře Napoleona Bonaparte, rakouského kancléře Metternicha a bavorského krále Ludvíka I..

www.knihi.cz