Mein Kampf

ústřední kniha ideologie Adolfa Hitlera. Jedná se o převážně politické dílo, které sleduje počátky a okolnosti vzniku národně-sociálního hnutí. Dále jsou zde patrné podmínky ve, kterých Hitler vyrůstal a také jeho zjevná nenávist vůči Židům

www.knihi.cz