444 historických měst a městeček České republiky

• historie měst
• architektonické památky
• městské památkové rezervace
• památky UNESCO
• atlas České republiky v měřítkui 1 : 200 000

www.knihi.cz