Syn služky

Autor usiloval o co nejpravdivější vypsání své dosavadní životní pouti, podrobně vylíčil prostředí svého dětství, jinošství a prvních tvůrčíchlet, objasňoval tu vývoj svého charakteru a pokusil se analyzovat a definovat příčiny a vznik závažných společenských názorů a jevů oné doby. Kniha má pro nás cenu i kulturně-historickou, protože nám zanechala obraz Švédska ve 2. pol. 19. stol.

www.knihi.cz