Platón

Platon je bezesporu jedním z nejstudovanějších a patrně i jedním z největších filozofů všech dob. Kniha Platon čtenáři ukazuje, jak byl tento velký filozof ovlivněn myšlenkami Sokratovými či Pythagorovými, srozumitelně popisuje základní myšlenky platonismu a naznačuje, jak Platon ovlivnil současnou filozofii, např. moderní myslitele jako Karl Popper nebo Jacques Derrida.

www.knihi.cz