Pixy

Nezdařené použití nových obleků pro bezpečný sex stojí Alka a Angínu jeden velký problém. Angína Pektoris otěhotní… a posléze potratí. Všechno by snad zůstalo ve svém bídném normálu, kdyby Angíně nezačalo ze záhrobí telefonovat její potracené embryo, které si říká Pixy. A zatímco je Alka donucen pracovat (!), Angína je týraná hodinami vyprávění pohádek svému embryu po telefonu. Alkovi pak nezbývá nic jiného, než se vypravit Pixyho zabít. Angína to už jednou svým potratem udělala, tak teď je to na Alkovi. „To je fér, ne?“

www.knihi.cz