Velký atlas světových dějin

Dějiny světa v mapách, obrazech a textech.

www.knihi.cz