Pozdě k ránu

Sbírka obsahuje verše a básně v próze, jež lze zařadit do dekadentního proudu české poezie.

Autor se snaží o čistou kantilénovou formu a v mnohém zde nacházíme stejné pojetí jako např. u Jiřího Karáska ze Lvovic. Pro autora je charakteristické částečné používání symbolických výrazů jimiž se pokouší zpřítomnit svůj vlastní osud, kterými dosahuje mystického až vizionářského účinu.

www.knihi.cz