Andělé

Andělé jsou obecně vzato okřídlení prostředníci mezi nebem a zemí. Ve skutečnosti to jsou čistě duchovní bytosti, které se mohou zjevovat v jakémkoli tvaru. Židovské, křesťanské a islámské učení se zmiňuje o andělech, kteří byli posláni od Božího zdroje, aby vyřídili lidem na Zemi nějaké poselství a aby jim pomáhali ve všech životních oblastech. Styk s anděly je dnes uskutečnitelný stejně jako byl kdy jindy - ale víte, jak zavolat právě toho anděla, jehož pomoc zrovna potřebujete? Tento podnětný průvodce historií a silami andělů čerpá z tradičního a mystického učení a uvádí konkrétní vlastnosti všech láskyplných andělských osobností. Kromě toho, že zkoumá celou řadu rolí a projevů andělů jako poslů, prostředníků, strážců a společníků, popisuje také tato Kniha andělů podrobně přes třicet rituálů, které můžete vykonávat podle převažující a aktuální potřeby konkrétní andělské pomoci. Jako dodatek naleznete v této knize šest zapečetěných stran s rituály, které prý mají výjimečný účinek a sílu.

www.knihi.cz