Vše pro císaře

Hermogenes je mladý alexandrijský Řek, pochází z urozených kruhů, ale jeho rodina je zapletena do vrtochů královny Kleopatry, jejíž intriky přivolaly pohromu na celý národ. Snahy o přenesení metropole císařství vyprovokovaly mocný Řím k tomu, že Egypt dobyl. Zatímco římští občané napodobují helénské způsoby, alexandrijští Řekové jsou považováni za méněcenné. Když to Hermogenův otec dokáže zařídit, zdá se, že celou rodinu obdařila přízeň bohů. Jak dlouhé trvání to bude mít?

www.knihi.cz