Muž bez vlastností

Rozsáhlé dílo, které zůstalo torzem a které je přesto považováno za jeden z nejvýznamnějších německy psaných románů 20. stol.

Autor zde postihl obecné problémy měšťácké společnosti a kritickou ironií a věcností. Hlavní postavou, kolem níž se soustřeďuje množství postav a příběhů, je mladý matematik, který se přičiněním svého otce stane tajemníkem komise na přípravu oslav 70. výročí panování císaře Františka Josefa.

www.knihi.cz