Tom Jones

Román Tom Jones je vrcholem Fieldingova románového díla, nejdůslednějším naplněním jeho koncepce komického eposu v próze. Vypráví příběh nalezence Toma Jonese, který je společností odsuzován za lehkovážné chování, ale po mnoha peripetiích odhalí tajemství svého původu, dojde ocenění svého skutečného charakteru a získá milovanou ženu. Román se vyznačuje pestrým dějem, napětím, zajímavými zápletkami a množstvím postav různého charakteru. Má i autobiografické prvky. Vytváří panoramatický obraz anglické společnosti 1.poloviny 18. století. Tímto románem ovlivnil Fielding literární vývoj jak v Anglii tak ve světě. Je označován za první moderní anglický román, který patří k vrcholným dílům světové literatury.

www.knihi.cz