Návrat andělů - andělé v průběhu věků

Moderní materialistické myšlení se pokouší odsunout nadpřirozené jevy do prostoru vymezeného náboženstvím. Autorka se zabývá v této knize anděly z hlediska jejich zobrazování v různých historických epochách, dále popisuje jejich hierarchie v rámci židovsko-křesťanské tradice, zabývá se i funkcí padlých andělů z hlediska jungiánské psychologie.

www.knihi.cz