O štěstí rybářském a pytláckém

Miroslav Hule je znám svou básnickou a povídkovou tvorbou jako autor knih o přírodě, lásce a lovu. Kniha O štěstí rybářském a pytláckém je tematicky již třetím, nyní podstatně „pytlácky“ rozšířeným vydáním lyrických próz k obrázkům Mirko Hanáka.
Vyprávění O štěstí rybářském a pytláckém je knížka poetická, sdělovaná srdcem. Vyznačuje ji autorova zahloubanost, laskavost, moudrost i líbeznost, a v neposlední řadě i lidovost, vonící vůní vod, lesů a ryb.

www.knihi.cz