U snědeného krámu

Kniha vypráví o tragickém příběhu Martina Žemli, který odjíždí z malé vesničky do Prahy, vyučit se umění kupeckému. Žemla si zachovává dobré jádro své povahy a zakládá po útrapách samostatnou živnost. Brzy však ve své naivitě upadá v osidla spolunájemnice Šustrové, která ho konečně ožení se svou dcerou - bez lásky. Žemla shledává, že jeho účty i zásoby jsou ve velkém schodku - krám je doslova od Šustrových vyjeden. V návalu trudných představ se otráví.

www.knihi.cz