Oidipus Rex

Toto komiksové zpracování klasického řeckého mýtu vychází z tragédie řeckého dramatika Sofokla (cca 496 - 406 př.Kr.) Král Oidipus, překládaného též jako Vladař Oidipus (řecky Oidipous tyrannos). Sofoklova tragédie zpracovává starou báji o krutém životním údělu muže, který nevědomky zabil svého otce, oženil se s vlastní matkou a svými vinami si proměnil život v nepřetržitý řetěz utrpení.
Komiks Oidipus Rex vznikal v letech 2001 až 2004. Část příběhu, ještě v černobílé verzi, vyšla v časopise Pot (druhé a třetí číslo). Upravená, kolorovaná a kompletní verze byla dokončena v roce 2006.

www.knihi.cz