Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete

Text Shakespearovy divadelní básně je doplněn poznámkou překladatele Martina Hilského, která ozřejmuje dobové i dějové souvislosti.

www.knihi.cz