Hodina ticha

Román popisuje poslední měsíce II.svět.války a dobu po válce, v jedné malé podhorské vesničce. Osudy mnoha lidí poznamenani válkou, upínající se na skvělý svět, bez války a násilí. Věřili v socialismus, vstupovali so strany, chtěli budovat a žít šťastně. Ale nic z toho se nesplnilo. V lidech vře zlost, bezpráví, nicota a pak už jen odevzdanost.

www.knihi.cz