Šambala - Tajemství duchovní říše

Jsou legendy které vypráví o tajuplných vstupech do jiné dimenze např. otevřením skalních stěn, děr, nebo vstupů do nitra země, které umožňují přechod z našeho světa do světa jiného.

Tyto přechody můžeme vnímat také v souvislosti s chronologickým průběhem "Zlatých věků", nejznámějších míst či regionů síly naší Země. Tak nacházíme tyto přístupy postupně v Hyperborei, Atlantidě, Řecku, Egyptě, Dacii, v Jižní Americe, u Keltů, Germánů, v Indii a naposledy v Tibetu.

www.knihi.cz