Největší záhady světa: Mágové

Příběhy literárně dochované a historicky dokázané. O předpovědích francouzské revoluce, kdy jistý astrolog de Bretenil seznámil šlechtu s jejími osudy - deset let před revoluci.
V třicátých letech dvacátého století v Německu, začal malovat Pervuchin obrazy - mapy, představující bitvy za 2. svět. války s Ruskem, nazvané Barbarosa.

www.knihi.cz