Největší záhady světa: Zázračné náhody

Autor soustředil v knize nezvyklé události, které lze právem označit jako zázračné náhody. Stejně jako ve všech předchozích pracích i v tomto případě prozkoumal fakta a prověřil všechny možné dobrovolné okolnosti, než v popisované příběhy sám uvěřil a dospěl k názoru, že jsou nespornými důkazy existence nadpřirozených sil.

www.knihi.cz