Science Fiction V., ročník II/1989

V roce 1989 vydáno ve spolupráci sf klubu při VŠCHT Pardubice jako klubový materiál, v reakci na tehdejší nedostatek překladové sf literatury.

povídky :
Heinlein Robert A. - Zkouška / Russel Frank - Nejlepší přítel / Krušinskij Michail - Legenda o žlutém slunci

www.knihi.cz