Život za podpis

Novela Život za podpis tvoří úvod k diptychu POST BELUM 1866. Zachycuje nejen začátky prusko-rakouské války, ale zejména ukazuje na hlavních postavách příběhu policejní taktiky Rakousko-Uherska. Zabývá se rozsáhlou mašinérií špiclovství a špionáže. Na postavě Ludvíka Machla autor demonstruje policejní praktiky. Mladá duše Ludvíka je zničena vtažením do sítě špiónů.

Jako ilustrace jsou použity reprodukce dobových rytin polského malíře Artura Gottgera.

www.knihi.cz