Vodní rostliny v bytě

Publikace, určená především akvaristům, obsahuje v první části všeobecné zásady a pokyny k pěstování vodních a obojživelných rostlin, úpravě pokojových akvárií a využití bahenních rostlin v paludáriích. Druhá, obsáhlejší částposkytuje přehled jednotlivých druhů rostlin s odbornými botanickými popisy, obrázky a uvedením nároků na pěstování

SZN Praha 1968

www.knihi.cz