Děti s cedulkou

Lidická tragédie je zde vylíčena z poohledu dětí určených k poněmčení. Autoři sledují jejich osudy v nacistických "dětských domovech" i v německých rodinách v průběhu válečných let až po opětovný návrat domů. Rukopis knihy vznikl na základě vzpomínek a výpovědí těch, kteří přežili, ale není to pouze zbeletrizovaná literatura faktu. Dětští hrdinové jsou zde konfrontováni s prostředím, do něhož byli násilně zasazeni, jednotlivé prolínající se příběhy jsou vykresleny podle skutečnosti. Tím přesvědčivěji celé dílo působí: dokumentuje zrůdnost fašismu bez patosu a jeho obžaloba vyplývá přímo z děje.

www.knihi.cz