Hříchy nezletilých aneb Důtka ředitele školy

Humoristický román pro mládež.

www.knihi.cz