Galantní poezie

Populární antologie obsahuje poezii francouzských autorů 17. a 18. století, kteří ve svých verších humorně a s vtipem opěvovali vztah mezi mužem a ženou.

Ve svém obsahu přinášely tyto verše pikantní milostné příběhy a dobrodružství, dialogy urozených pánů a dam, na nichž se ovšem často výrazným způsobem podíleli i vynalézaví služebníci. Francouzská galantní poezie se zhusta nechávala inspirovat antikou, vycházela však také z renesančních zdrojů a to vše přispívalo k tomu, že dokázala zachytit intimní vztah z nejrůznějších úhlů. Ke kvalitě tohoto výboru nemalou měrou přispěl i nezapomenutelný překlad Radovana Krátkého, jehož přetlumočení je dnes považováno za klasické.

www.knihi.cz