Labyrint říše rozumu

Čtení o mozku může být četbou nanejvýš vzrušující, když nás přiměje, abychom začali přemýšlet sami o sobě, o svém chování a vztahu ke světu. Proto ne náhodou nás osmi kapitolami této knihy provází příběh. Milan Bauman jím sleduje jediný cíl: přiblížit nejnovější poznatky čtenáři co nejpoutavěji a nejpřesvědčivěji, s bohatou imaginací a tudíž i maximální působivostí.

www.knihi.cz