Levý břeh

II. sebrané spisy
Kniha poviedok zo sovietskych gulagov. Keď po šiestich rokoch strávených na Kolyme priviezli Varlama Šalamova v januári 1944 do táborovej nemocnice, bol v bezvedomí a pri výške 185 cm vážil 48 kilogramov.Trpel chorobou spôsobenou veľmi namáhavou prácou a dlhým hladovaním. Vďaka nezištnej pomoci niekoľkých lekárov - ako sám píše - "vstal z mrtvých" a neskôr sa stal sanitárom v ústrednej táborovej nemocnici zriadenej v obci Debin na ľavom brehu Kolymy. Ľavý breh znamenal zlom v jeho väzenskom osude - dal mu šancu stať sa znovu človekom. V poviedkach zaradených do knihy Levý břeh popisuje autor s presnosťou chirurga nielen všetko pohlcujúce hrôzy táborov, ale aj skromné gestá tých, ktorí na ľavom brehu zachraňovali ľudské životy. Šalamov mal k lekárom na Kolyme úctu. Boli pre neho jediní, ktorí dokázali rozpoznať a pochopiť ľudské utrpenie a nezriedka mu i zabrániť. Napriek tomu nie sú poviedky napísané s úmyslom ukázať Ľavý breh len ako oázu dobra. Šalamov v nich chce zostať skeptikom, akého z neho urobil tábor: "Zlé by si mal človek pamätať skôr ako dobré."

Kniha Levý břeh je súčasťou súborného vydania diela Varlama Šalamova. Projekt GplusG sa pri vydávaní riadi prianím autora a poviedky vychádzajú v zbierkach tak ako ich rozdelil autor.

www.knihi.cz