Faidón

Spis zachycuje poslední okamžiky učence Sokrata, který na neurčeném místě obklopen několika svými příznivci rozvádí úvahy o smrti a existenci duše, jakožto nesmrtelném útvaru existujícím i mimo tělo.

www.knihi.cz