Zde by měly kvést růže

Sbírka drobné epiky v níž na osudech několika žen autor odhaluje jejich postaveni po boku muže. Hořkost, kterou vycítíme z jeho veršů, když ukazuje, jak málo si okolí váží jejich kvalit..

www.knihi.cz