Ježíš pro moderního člověka

Pronikavá analýza možností, jež Ježíšovo – bez ohledu na božskou podstatu či absurdně náboženskou dogmatičnost – poselství skýtá. Kniha je charakteristická Machovcovým aktivním přístupem k dějinám, filozofii a praktickému dnešku.

www.knihi.cz