Stručná mluvnice španělštiny

Mluvnice podává ucelený přehled základních mluvnických jevů španělštiny, obsahuje část věnovanou výslovnosti a pravopisu, oddíl tvaroslovně skladebný, časování nepravidelných sloves a španělskou mluvnickou terminologii.

www.knihi.cz