Náhradní rodinná péče

Průvodce pro odborníky, osvojitele a pěstouny

Sborník studií je sestaven tak, aby pomohl jak odborné veřejnosti při její nesnadné práci tak i těm, kteří si chtějí osvojit dítě.

Pracovníci v oboru náhradní rodinné péče se zamýšlejí nad nejrůznějšími otázkami spojenými s adopcí dítěte, zkoumají problém i z hlediska historického, popisují vývoj pěstounské péče a její organizaci i psychologické otázky péče o adoptované dítě v náhradní rodině. Nechybí ani statě o činnosti příslušných poraden, zkušenosti z jinných zemí a v neposlední řadě i právní řešení celého procesu. Jako přílohy jsou připojeny zákony - o rodině, dále o pěstounské péči a Úmluva o právech dítěte.

www.knihi.cz