Stalinovy děti : tři generace lásky a války

V roce 1937 byl Boris Bibikov zatčen tajnou policií. Jeho manželka byla poslána do gulagu a zanechala malou Ludmilu a Leninu napospas světu. Chaos druhé světové války sestry odloučil a po strastiplném putování se díky podivuhodné náhodě po dvou letech sešly v jednom uralském městě.V letech vrcholící studené války mladší Ludmila potkala v Moskvě urostlého mladého Angličana, jenž se ve svém naivním poblouznění Ruskem pustil do nebezpečného flirtu s KGB. Když jeho plány ztroskotaly, zůstali Mila a Mervyn Matthews uvězněni na opačných stranách ideologické bariéry. Svou lásku udržovali při životě celých šest let každodenním psaním dopisů.Owen Matthews ukazuje pouť svého děda hrůzným světem Stalinovýchčistek a prostřednictvím dopisů a vzpomínek vypráví láskyplný příběh svých rodičů.

www.knihi.cz