O násilí

Autorka se v souboru tří esejů zabývá problémem násilí a politické moci v moderní společnosti.

www.knihi.cz