Sestřenice Běta

Balzac, chystaje se r. 1846 (t. j. 4 roky před smrtí) psáti dvě ze svých vrcholných děl: Starého hudebníka - pozdějšího to Bratrance Ponse - a Sestřenici Bětu, charakterisoval druhou práci takto: "Sestřenice Běta"je"chudá příbuzná", rovněž pronásledovaná neštěstím: žije v lůně tří nebo čtyř rozličných rodin a mstí se za všechna utrpení. - Námět, který měl být zpracován jako povídka, Balzacovou horečnou tvořivostí vzrostl na román s celou řadou charakterů, jež se staly postavami svět. literatury. Jsou to zvláště: venkovsky energická sestřenka, stávající se zlou mstitelkou, prostopášník baron Hulot, povýšenec Crevel měšťácká kurtisána pí. Marneffová

www.knihi.cz