Červená královna

Čtivý fundovaný přehled současných sociobiologických poznatků o sexualitě a lidské přirozenosti. Základní myšlenkou knihy je teorie šachové královny, pojmenované podle královny z Carrollovy knihy Za zrcadlem, pokládaná dnes za nejvěrohodnější vysvětlení existence tak záhadných biologických jevů, jako je sexuální rozmnožování, neboť právě rozmnožování -- byť to na první pohled může znít divně -- zůstává dodnes skutečně jednou z největších záhad evoluční biologie.

www.knihi.cz