A odpusť nám naše viny...

Zapadlá francouzská diecéze roku 1284. Před rokem sem řeka přinesla znetvořené ostatky lidských těl. Obyvatelé jediné vesnice ležící uprostřed močálů daleko proti proudu ale údajně vymřeli před více než 30ti lety na mor. Co se ale skutečně stalo s místními farníky přijíždí zjistit mladý farář Henno Gui. Krátce před jeho příjezdem je za podivných okolností zavražděn místní biskup a roztáčí se sled podivných událostí. Co se tu opravdu před lety událo? Měl v tom prsty ďábel nebo vysocí církevní hodnostáři z Říma? Věčný spor Platóna a Aristotela? Velmi čtivý historický trhiller, který vzbudil velký ohlas a ne náhodou je přirovnáván k Ecovu Jménu růže.

www.knihi.cz