Leonardo da Vinci

Román o velikém díle a životě renesančního malíře Leonardu da Vincim

www.knihi.cz