Zpackaný život

Románová výpověď o třináctileté prostitutce závislé na heroinu.
Autorka pro svůj příběh zvolila formu výpovědi všech zúčastněných osob, především hlavní hrdinky, a vytvořila tak umělecký dokument o mladých delikventech, jejich rodinném zázemí a problémech společenské izolace postižených rodin. Výchova, ústavní péče, zranitelnost mladého člověka a lhostejná či negativní reakce společnosti jsou faktory, které mladé narkomany v jejich závislosti jen utvrzují.

www.knihi.cz