Dekameron

Italský renesanční soubor sta novel. Deset mladých lidí, kteří utekli z města na venkov, aby se zachránili před morem, si vypráví příběhy. V povídkách převládá optimismus a zdravý rozum, kritika duchovenstva, měšťanstva a králů, většinou milostná témata. Žena zde poprvé vystupuje jako rovnocenný partner mužů.

www.knihi.cz