Včelí produkty mýtů zbavené

Včely opylují rostliny a lidem také poskytují po staletí známé a využívané produkty - med, vosk, pyl, mateří kašičku, propolis a jed.
Dalibor Titěra, dlouholetý pracovník Výzkumného ústavu včelařského v Dole a známý včelař, využil nové poznatky získané ve VÚVč i publikované ve světové literatuře a o včelích produktech napsal tuto příručku. Zajímavě popisuje život včel a včelstva, ale především se věnuje jejich jednotlivým produktům - jak vznikají, jaké mají složení a vlastnosti, jaké jsou problémy s jejich kvalitou.
Důležitou součástí jednotlivých kapitol jsou i konkrétní rady a postupy k jejich využití pro dobro člověka, uvádí však jen ty, které jsou spolehlivě ověřeny.

www.knihi.cz