Aeneis

Latinský národní epos, napsaný v 1. století př. n. l., který vypráví legendární příběh Trójana Aenea, který po pádu svého města cestoval do Itálie, aby se tam stal předkem Římanů. Báseň je psaná daktylským hexametrem a je rozdelena do dvanácti knih. Prvních šest z nich popisuje Aeneovo putování z Tróje do Itálie a zbylých šest jeho vítěznou válku proti Latinům.

www.knihi.cz